Svensk version

      English version
  

       Äldre version

       Older version

                                                   

    Föreningar - länkar

    Medicinska rön

    Svensk sjukvård

    Sjukvårdsnyheter

    Sjukvårdslagstiftning

    Myndighetsövertramp

    Branschorganisationer

AudioLaser-Kliniken / the Audio Laser Clinic

Behandling av hörsel- och balansrubbningar

AudioLaser-Kliniken har funnits i 20 år och erbjuder evidensbaserad, toppmodern och högteknologisk behandling av neurologiska skador och sjukdomstillstånd samt av diverse hörsel- och balansrubbningar såsom:

- tinnitus (såväl cochleär som somatosensorisk tinnitus)
- hyperakusis (överkänslighet för ljud)
- diplakusis (tonfelshörande)
- distorsion (oren ljuduppfattning)
- plötslig dövhet (sudden deafness)
- plötslig hörselnedsättning (sudden sensorineural hearing loss)
- akut hörselskada
- åldersrelaterad hörselnedsättning (presbysakusis)
- perforerad trumhinna
- hörselgångsinflammation (extern otit, ”simmaröra”)
- mellanöresinflammation (medial otit)
- Ménières sjukdom
- idiopatisk yrsel och balansrubbning
- förlust av luktsinnet

Vill du läsa mer om hörsel- och balansrubbningar och AudioLaser-Kliniken så kan du klicka på önskad version i vänsterspalten, högre upp på sidan.

I den nedre delen av vänsterspalten återfinns publicistiskt material.

www.2000tv.se kan du läsa en tidningsartikel om kliniken. Artikel heter 18 781 gånger bättre hörsel med laser.

www.kostdemokrati.se kan du läsa Sara Boo:s intervju med Michael Zazzio på AudioLaser-kliniken. I intervjun ifrågasätts det om det är så att patienter som lider av hörsel- och balansrubbningar verkligen får den vård som de behöver av landstingen och regionerna. Det är bara att beklaga att landstingen och regionerna struntar i lagstiftningens krav och att patienterna därför blir utan verksam behandling.

Nästa reguljära behandlingsperiod

Hösten 2018:  Behandlingsperiod har startat och avslutas senast den 17 december.
Våren 2019:  Ingen behandling utförs under våren 2019.
Hösten 2019:  Behandlingsperioden startar 23 september - avslutas senast 12 december.

Behandling utförs på vardagar klockan 10.00 - 13.30 samt på kvällstid.
En behandling tar omkring 35-40 minuter.

Under den första behandlingsveckan behandlas varje patient tre dagar (må + on + fr).
Under de följande behandlingsveckorna behandlas varje patient två dagar per vecka (må + to).

Normalt sett behandlas en patient 20 gånger under en behandlingsperiod (9 veckor). Detta är standard, men en patient kan genomgå upp till 25 behandlingstillfällen (12 veckor).

The Treatment of Hearing and Balance Disorders

The Audio Laser Clinic has been in the audiological branch for 20 years and is offering evidence based, high-tech, state of the art therapy for hearing and balance disorders such as:

- tinnitus (cochlear as well as somatosensory tinnitus)
- hyperacusis (oversensitivity to sound)
- diplacusis (incorrect tone perception)
- distortion (unclean hearing perception)
- sudden deafness
- sudden sensorineural hearing loss (SSNHL)
- acute hearing damage
- age related hearing loss (presbycusis)
- perforated tympanic membrane
- inflammation in the hearing canal (otitis externa, “swimmer's ear”)
- inflammation in the middle ear (otitis media)
- Ménière's disease
- idiopathic vertigo and balance disorders

If you want to read more about hearing and balance disorders and the Audio Laser Clinic, then click on the desired version in the left column.

The next regular treatment period:

Autumn 2018: therapy has started and finishes at the latest on 17 December.
Spring 2019: no therapy is carried through during spring 2019.
Autumn 2019: therapy period starts on 23 September - finishes at the latest on 12 December.