Svensk version

      English version
  

       Äldre version

       Older version

                                                   

    Föreningar - länkar

    Medicinska rön

    Svensk sjukvård

    Sjukvårdsnyheter

    Sjukvårdslagstiftning

    Myndighetsövertramp

    Branschorganisationer

AudioLaser-Kliniken / the Audio Laser Clinic

Behandling av hörsel- och balansrubbningar

AudioLaser-Kliniken har funnits i 18 år och erbjuder evidensbaserad, toppmodern och högteknologisk behandling av neurologiska skador och sjukdomstillstånd samt av diverse hörsel- och balansrubbningar såsom:

- tinnitus (såväl cochleär som somatosensorisk tinnitus)
- hyperakusis (överkänslighet för ljud)
- diplakusis (tonfelshörande)
- distorsion (oren ljuduppfattning)
- plötslig dövhet (sudden deafness)
- plötslig hörselnedsättning (sudden sensorineural hearing loss)
- akut hörselskada
- åldersrelaterad hörselnedsättning (presbysakusis)
- perforerad trumhinna
- kronisk hörselgångsinflammation (extern otit, ”simmaröra”)
- kronisk mellanöresinflammation (medial otit)
- Ménières sjukdom
- yrsel och balansrubbningar
- förlust av luktsinnet
- spinocerebellära ataxier, corea Huntington och liknande sjukdomar i hjärnan

Vill du läsa mer om hörsel- och balansrubbningar och AudioLaser-Kliniken så kan du klicka på önskad version i vänsterspalten, högre upp på sidan.

I den nedre delen av vänsterspalten återfinns publicistiskt material.

www.20000tv.se kan du läsa en tidningsartikel om kliniken. Artikel heter 18 781 gånger bättre hörsel med laser.

Nästa reguljära behandlingsperiod: 18 september - 29 november år 2017

Hösten 2017:  Behandlingsperioden startar 18 september - avslutas senast 29 november.
Våren  2018:  Det genomförs ingen behandling på kliniken under våren år 2018.
Hösten 2018:  Behandlingsperioden startar 17 september - avslutas senast 28 november.

Behandling utförs på vardagar klockan 8.15 - 13.35 samt 18.15 - 20.15.
En patientbehandling tar omkring 35 minuter.

Den första behandlingsveckan behandlas varje patient tre dagar (må + on + fr)
Den andra behandlingsveckan behandlas varje patient två dagar (ti + to)
Vecka 3, 5, 7 och eventuellt 9 utförs behandling samma dagar som under den första veckan.
Vecka 4, 6, 8 och eventuellt 10 utförs behandling samma dagar som under den andra veckan.  

The Treatment of Hearing and Balance Disorders

The Audio Laser Clinic has been in the audiological branch for 18 years and is offering evidence based, high-tech, state of the art therapy for hearing and balance disorders such as:

- tinnitus (cochlear as well as somatosensory tinnitus)
- hyperacusis (oversensitivity to sound)
- diplacusis (incorrect tone perception)
- distortion (unclean hearing perception)
- sudden deafness
- sudden sensorineural hearing loss
- acute hearing damage
- age related hearing loss (presbycusis)
- perforated tympanic membrane
- chronic inflammation in the hearing canal (otitis externa, “swimmer's ear”)
- chronic inflammation in the middle ear (otitis media)
- Ménière's disease
- vertigo and balance disorders
- loss of the smelling sense
- spinocerebellar ataxia, corea Huntington and similar diseases in the brain

If you want to read more about hearing and balance disorders and the Audio Laser Clinic, then click on the desired version in the left column.

The next regular treatment period: 18 September - 29 November 2017

Autumn 2017: therapy period starts on 18 September - finishes at the latest on 29 November.
Spring  2018:    there will be no treatment at the clinic during spring year 2018.
Autumn 2018: therapy period starts on 17 September - finishes at the latest on 28 November.