Svensk version

      English version
  

       Äldre version

       Older version

                                                   

    Föreningar - länkar

    Medicinska rön

    Svensk sjukvård

    Sjukvårdsnyheter

    Sjukvårdslagstiftning

    Myndighetsövertramp

    Branschorganisationer

AudioLaser-Kliniken / the Audio Laser Clinic

Behandling av hörsel- och balansrubbningar

AudioLaser-Kliniken har funnits i 20 år och erbjuder evidensbaserad, toppmodern och högteknologisk behandling av neurologiska skador och sjukdomstillstånd samt av diverse hörsel- och balansrubbningar såsom:

- tinnitus (såväl cochleär som somatosensorisk tinnitus)
- hyperakusis (överkänslighet för ljud)
- diplakusis (tonfelshörande)
- distorsion (oren ljuduppfattning)
- plötslig dövhet (sudden deafness)
- plötslig hörselnedsättning (sudden sensorineural hearing loss)
- akut hörselskada
- åldersrelaterad hörselnedsättning (presbysakusis)
- perforerad trumhinna
- hörselgångsinflammation (extern otit, ”simmaröra”)
- mellanöresinflammation (medial otit)
- Ménières sjukdom
- idiopatisk yrsel och balansrubbning

Vill du läsa mer om behandling av hörsel- och balansrubbningar på AudioLaser-Kliniken, så kan du klicka på önskad version i vänsterspalten, högre upp på sidan.

AudioLaser-Kliniken erbjuder hyperakusispatienter den mest framgångsrika behandling som enligt publicerad forskning existerar. Behandlingsresultaten på AudioLaser-Kliniken är 30 gånger bättre än de resultat som de svenska landstingen uppnår med sin behandling.

www.2000tv.se kan du läsa en tidningsartikel om förbättring av åldersrelaterad hörselnedsättning. Artikel heter 18 781 gånger bättre hörsel med laser.

www.kostdemokrati.se kan du läsa Sara Boo:s intervju med Michael Zazzio på AudioLaser-kliniken. I intervjun ifrågasätts det om det är så att patienter som lider av hörsel- och balansrubbningar verkligen får den vård som de behöver av landstingen och regionerna. Det är bara att beklaga att landstingen och regionerna struntar i lagstiftningens krav och att patienterna därför blir utan verksam behandling.

Nästa reguljära behandlingsperiod

Våren 2019:  Ingen behandling utförs under våren 2019.
Hösten 2019:  Behandlingsperioden startar 18 september - avslutas senast 12 december.

Normalt sett behandlas en patient 20 gånger under en behandlingsperiod (10 veckor). Detta är standard men en patient kan genomgå upp till 25 behandlingstillfällen (12½ veckor).

The Treatment of Hearing and Balance Disorders

The Audio Laser Clinic has been in the audiological branch for 20 years and is offering evidence based, high-tech, state of the art therapy for hearing and balance disorders such as:

- tinnitus (cochlear as well as somatosensory tinnitus)
- hyperacusis (oversensitivity to sound)
- diplacusis (incorrect tone perception)
- distortion (unclean hearing perception)
- sudden deafness
- sudden sensorineural hearing loss (SSNHL)
- acute hearing damage
- age related hearing loss (presbycusis)
- perforated tympanic membrane
- inflammation in the hearing canal (otitis externa, “swimmer's ear”)
- inflammation in the middle ear (otitis media)
- Ménière's disease
- idiopathic vertigo and balance disorders

If you want to read more about hearing and balance disorders and the Audio Laser Clinic, then click on the desired version in the left column.

The next regular treatment period:

Spring 2019: no therapy is carried through during spring 2019.
Autumn 2019: therapy period starts on 18 September - finishes at the latest on 12 December.