Svensk version

      English version

                                                   

    Sjukvårdslagstiftning

AudioLaser-kliniken / the Audio Laser Clinic

Behandling av hörsel- och balansrubbningar

AudioLaser-kliniken har bedrivit sin utrednings- och behandlingsverksamhet i mer än 25 år och erbjuder evidensbaserad, toppmodern och högteknologisk behandling av följande hörsel- och balansrubbningar:

- tinnitus (såväl cochleär som somatosensorisk tinnitus)
- hyperakusi (överkänslighet för ljud)
- diplakusi (tonförvrängning)
- distorsion (oren ljuduppfattning)
- plötslig dövhet (sudden deafness)
- plötslig hörselnedsättning (sudden sensorineural hearing loss)
- akut hörselskada
- åldersrelaterad hörselnedsättning (presbysakusis)
- perforerad trumhinna
- hörselgångsinflammation (extern otit, simmaröra)
- mellanöresinflammation (medial otit)
- Ménières sjukdom
- idiopatisk yrsel och balansrubbning

Nästa planerade behandlingsperiod - hösten 2024:

Undersökning genomförs under maj månad maj 2024
Behandlingunder hösten 2024:  16 september - 29 november

På grund av transfektionsrisken /"smittorisken" har endast icke-Covid-19-vaccinerade patienter för närvarande tillträde till kliniken. Detta beklagas, men den ovaccinerade personalen på kliniken och ovaccinerade patienter måste skyddas från mRNA-spikproteiner och andra ämnen som finns i de så kallade vaccinerna, och som kan överföras från vaccinerade till ovaccinerade personer. Fram till dess att det vetenskapliga läget förändras gäller detta.

En standardbehandlingsperiod består av 20 behandlingstillfällen under 10 veckor. Varje patient behandlas 2 dagar per vecka.

 

The Treatment of Hearing and Balance Disorders

The Audio Laser Clinic has been in the audiological branch for more than 25 years, and is offering evidence based, high-tech, state of the art therapy of the below listed hearing and balance disorders:

- tinnitus (cochlear as well as somatosensory tinnitus)
- hyperacusis (oversensitivity to sound)
- diplacusis (incorrect tone perception)
- distorsion (unclean hearing perception)
- sudden deafness
- sudden sensorineural hearing loss (SSNHL)
- acute hearing damage
- age related hearing loss (presbycusis)
- perforated tympanic membrane
- inflammation in the hearing canal (otitis externa, swimmer's ear)
- inflammation in the middle ear (otitis media)
- Ménière's disease
- idiopathic vertigo and balance disorders

The next planned treatment period - autumn 2024:

The next therapy semester, autumn 2024:  16 Sep - 29 Nov

Due to the risk for contageon, only non-Covid-19-vaccinated patients have at the moment access to the clinic. This is sincerely regretted, but the unvaccinated staff and unvaccinated patients must be protected from mRNA spike proteins and other contageons until the scientific condition is altered.

A regular treatment period consists of 20 treatment sessions during 10 weeks. Each patient is treated twice a week.