Svensk version

      English version
  

       Äldre version

       Older version

                                                   

    Föreningar - länkar

    Medicinska rön

    Svensk sjukvård

    Sjukvårdsnyheter

    Sjukvårdslagstiftning

    Myndighetsövertramp

    Branschorganisationer

AudioLaser-Kliniken / the Audio Laser Clinic

Behandling av hörsel- och balansrubbningar

AudioLaser-Kliniken har funnits i 18 år och erbjuder evidensbaserad, toppmodern och högteknologisk behandling av neurologiska skador och sjukdomstillstånd samt av diverse hörsel- och balansrubbningar såsom:

- tinnitus (såväl cochleär som somatosensorisk tinnitus)
- hyperakusis (överkänslighet för ljud)
- diplakusis (tonfelshörande)
- distorsion (oren ljuduppfattning)
- plötslig dövhet (sudden deafness)
- plötslig hörselnedsättning (sudden sensorineural hearing loss)
- akut hörselskada
- åldersrelaterad hörselnedsättning (presbysakusis)
- perforerad trumhinna
- hörselgångsinflammation (extern otit, ”simmaröra”)
- mellanöresinflammation (medial otit)
- Ménières sjukdom
- idiopatisk yrsel och balansrubbning
- förlust av luktsinnet

Vill du läsa mer om hörsel- och balansrubbningar och AudioLaser-Kliniken så kan du klicka på önskad version i vänsterspalten, högre upp på sidan.

I den nedre delen av vänsterspalten återfinns publicistiskt material.

www.2000tv.se kan du läsa en tidningsartikel om kliniken. Artikel heter 18 781 gånger bättre hörsel med laser.

www.kostdemokrati.se kan du läsa Sara Boo:s intervju med Michael Zazzio på AudioLaser-kliniken. I intervjun ifrågasätts det om det är så att patienter som lider av hörsel- och balansrubbningar verkligen får den vård som de behöver av landstingen och regionerna. Det är bara att beklaga att landstingen och regionerna struntar i lagstiftningens krav och att patienterna därför blir utan verksam behandling.

Nu aktuell, reguljär behandlingsperiod pågår till den 1 december år 2017

Hösten 2017 kan man påbörja sin behandling så sent som den 11 oktober och ändå hinna med 20 behandlingstillfällen. Påbörjar man behandlingen efter den 11 oktober så blir det ett mindre antal behandlingstillfällen än 20.

Våren  2018:  Det genomförs ingen behandling på kliniken under våren år 2018.
Hösten 2018:  Behandlingsperioden startar 1 oktober - avslutas senast den 6 december.

Behandling utförs på vardagar klockan 8.00 - 13.30 samt 17.30 - 20.30.
En behandling tar omkring 35-40 minuter.

Under den första behandlingsveckan behandlas varje patient tre dagar (må + on + fr)
Under den andra behandlingsveckan behandlas varje patient två dagar (ti + to)
Vecka 3, 5, 7 och eventuellt 9 utförs behandling samma dagar som under den första veckan.
Vecka 4, 6, 8 och eventuellt 10 utförs behandling samma dagar som under den andra veckan.

Normalt sett behandlas en patient 20 gånger under en behandlingsperiod (8-10 veckor). Detta är standard, men en patient kan genomgå upp till 25 behandlingstillfällen.

The Treatment of Hearing and Balance Disorders

The Audio Laser Clinic has been in the audiological branch for 18 years and is offering evidence based, high-tech, state of the art therapy for hearing and balance disorders such as:

- tinnitus (cochlear as well as somatosensory tinnitus)
- hyperacusis (oversensitivity to sound)
- diplacusis (incorrect tone perception)
- distortion (unclean hearing perception)
- sudden deafness
- sudden sensorineural hearing loss (SSNHL)
- acute hearing damage
- age related hearing loss (presbycusis)
- perforated tympanic membrane
- inflammation in the hearing canal (otitis externa, “swimmer's ear”)
- inflammation in the middle ear (otitis media)
- Ménière's disease
- idiopathic vertigo and balance disorders

If you want to read more about hearing and balance disorders and the Audio Laser Clinic, then click on the desired version in the left column.

The next regular treatment period: ongoing until 1 December 2017

Spring  2018:    there will be no treatment at the clinic during spring year 2018.
Autumn 2018: therapy period starts on 1 October - finishes at the latest on 6 December.