Svensk version

      English version

                                                   

    Sjukvårdslagstiftning

AudioLaser-Kliniken / the Audio Laser Clinic

Behandling av hörsel- och balansrubbningar

AudioLaser-Kliniken har funnits i över 22 år och erbjuder evidensbaserad, toppmodern och högteknologisk behandling av hörsel- och balansrubbningarna:

- tinnitus (såväl cochleär som somatosensorisk tinnitus)
- hyperakusis (överkänslighet för ljud)
- diplakusis (tonförvrängning)
- distorsion (oren ljuduppfattning)
- plötslig dövhet (sudden deafness)
- plötslig hörselnedsättning (sudden sensorineural hearing loss)
- akut hörselskada
- åldersrelaterad hörselnedsättning (presbysakusis)
- perforerad trumhinna
- hörselgångsinflammation (extern otit, simmaröra)
- mellanöresinflammation (medial otit)
- Ménières sjukdom
- idiopatisk yrsel och balansrubbning

Nästa reguljära behandlingsperiod

År 2021: Ingen behandling utförs under år 2021 på grund av pandemin.
Undersökning våren 2022:  april-maj.
Behandling hösten 2022:  15 september-29 november.

En standardbehandlingsperiod består av 20 behandlingstillfällen under 10 veckor.
Varje patient behandlas 2 dagar per vecka.
 


The Treatment of Hearing and Balance Disorders

The Audio Laser Clinic has been in the audiological branch for over 22 years and is offering evidence based, high-tech, state of the art therapy for the hearing and balance disorders:

- tinnitus (cochlear as well as somatosensory tinnitus)
- hyperacusis (oversensitivity to sound)
- diplacusis (incorrect tone perception)
- distortion (unclean hearing perception)
- sudden deafness
- sudden sensorineural hearing loss (SSNHL)
- acute hearing damage
- age related hearing loss (presbycusis)
- perforated tympanic membrane
- inflammation in the hearing canal (otitis externa, swimmer's ear)
- inflammation in the middle ear (otitis media)
- Ménière's disease
- idiopathic vertigo and balance disorders

The next regular treatment period:

Year 2021:  No therapy is carried through during year 2021.
Next examination period, spring 2022:  April-May 2022.
Next therapy semester, autumn 2022:  15 Sep-29 Nov.

A regular treatment period consists of 20 treatment sessions during 10 weeks.
Each patient is treated twice a week.