Svensk version

      English version
  

       Äldre version

       Older version

                                                   

    Föreningar - länkar

    Medicinska rön

    Svensk sjukvård

    Sjukvårdsnyheter

    Sjukvårdslagstiftning

    Myndighetsövertramp

    Branschorganisationer

                                                   

    TIDNINGSSKANDALEN

    Ion Silver AB:s VD åtalar
    Helsingborgs Dagblad

    Ion Silver AB:s VD åtalar
    Sydsvenska Dagbladet

AudioLaser-Kliniken / the Audio Laser Clinic

Behandling av hörsel- och balansrubbningar

AudioLaser-Kliniken har funnits i över 15 år och erbjuder evidensbaserad, toppmodern och högteknologisk behandling av neurologiska skador och sjukdomstillstånd samt av diverse hörsel- och balansrubbningar såsom:

- tinnitus (såväl cochlär som somatosensorisk tinnitus)
- hyperakusis (överkänslighet för ljud)
- diplakusis (tonfelshörande)
- distorsion (oren ljuduppfattning)
- plötslig dövhet (sudden deafness)
- plötslig hörselnedsättning (sudden sensorineural hearing loss)
- akut hörselskada
- åldersrelaterad hörselnedsättning (presbysakusis)
- perforerad trumhinna
- kronisk hörselgångsinflammation (extern otit, ”simmaröra”)
- kronisk mellanöresinflammation (medial otit)
- Ménières sjukdom
- yrsel och balansrubbningar
- förlust av luktsinnet
- trigeminusneuralgi / plötslig ansiktsförlamning
- övriga neurologiska skador och sjukdomar i huvud- och halsregionen

Förutom distraktionsterapi, i form av psykologisk behandling med hjälp av kognitiv beteendeterapi, har de svenska landstingen och regionerna i stort sett ingenting att erbjuda de hjälpsökande patienter som lider av ovanstående sjukdomstillstånd. Den offentliga sjukvården är ett veritabelt skämt. Specialistläkarna saknar erforderlig kunskap. De är inte ordentligt pålästa och inte heller uppaterade när det gäller de senaste dryga fyrtio årens publicerade forskning inom det audiologiska området. Ja, så illa ställt är det faktiskt. De säger till patoenter att det inte finns någonting att göra åt deras hörsel- och balansrubbningar eller neurologiska skador. ingenting kan vara mer felaktigt än så. De undanhåller patienterna korrekt och saklig information.

Vill du läsa mer om hörsel- och balansrubbningar och AudioLaser-Kliniken så kan du klicka på önskad version i vänsterspalten, högre upp på sidan.

I den mellersta och nedre delen av vänsterspalten återfinns delvis publicistiskt material.

 

The Treatment of Hearing and Balance Disorders

The Audio Laser Clinic has been in the audiological branch for more than 15 years and is offering evidence based, high-tech, state of the art therapy for hearing and balance disorders such as:

- tinnitus (cochlear as well as somatosensory tinnitus)
- hyperacusis (oversensitivity to sound)
- diplacusis (incorrect tone perception)
- distortion (unclean hearing perception)
- sudden deafness
- sudden sensorineural hearing loss
- acute hearing damage
- age related hearing loss (presbycusis)
- perforated tympanic membrane
- chronic inflammation in the hearing canal (otitis externa, “swimmer's ear”)
- chronic inflammation in the middle ear (otitis media)
- Ménière's disease
- vertigo and balance disorders
- loss of the smelling sense
- trigeminal neuralgia / sudden facial parestesy
- other neurological damages and diseases in the head and neck area

If you want to read more about hearing and balance disorders and the Audio Laser Clinic, then click on the desired version in the left column.